Niepubliczna placówka doskonalenia zawodowego dla psychologów i pedagogów. Wpisana do ewidencji przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr 6/2010

Prześlij zgłoszenie Prześlij opinię

Zasady rekrutacji

 

REKRUTACJA NA KURS JEST DWUSTOPNIOWA:

 

UWAGA: W przypadku dużej liczby osób spełniających wstępne kryteria uczestniczenia w treningu, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Trening jest 3-dniową formą pracy grupowej, która pozwala sprawdzić własne predyspozycje i motywacje do uczestniczenia w kursie psychoterapii i pełni funkcję kwalifikacyjną. Ostateczna kwalifikacja kandydata odbywa się po zakończeniu treningu.

 

 

Terminy treningu

Grupa A: 13 – 14 - 15 lipca 2017 r.
Grupa B: 20 – 21 - 22 lipca 2017 r.

Zajęcia w każdym dniu od godz. 8.30 do 18.30

Liczba uczestników W każdej grupie liczba uczestników ograniczona jest do 16 osób.
Miejsce treningu Kraków, ul. Helclów 11/1
Koszt treningu 590 zł

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 lutego 2017 r. do dnia 15 czerwca 2017 r.
Opłatę za trening należy przelać najpóźniej do dnia 15 czerwca 2017 r.